30.000 doden, maar dat mag je van Rutte niet zeggen want “woorden kunnen kwetsen”

De Tweede Kamer kwam terug van reces om te debatteren over de rampzalige gevolgen van het te vroeg loslaten van coronamaatregelen en het advies aan jongeren om te gaan ‘Dansen met Jansen’, waardoor de besmettingen in zeer korte tijd enorm zijn opgelopen en sommige versoepelingen weer worden teruggedraaid. Sylvana Simons (BIJ1) diende een motie in waarin zij haar afkeuring uitsprak over het gevoerde coronabeleid – feitelijk het ‘gecontroleerd laten uitrazen’ van het virus en sturen op IC-opname, in plaats van indammen en sturen op besmettingen – dat tot meer dan 30.000 doden heeft geleid (en een onbekend hoog aantal mensen met long-covid). Rutte werd nogal emotioneel van deze feitelijk juiste constatering: “Woorden kunnen kwetsen”, aldus Rutte. “En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. (..) Beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt.” Rutte ontraadde de motie, geen van de andere partijen steunde de motie.

Comments are closed.