2021
juli
Citaat

Over Oprutten.nl: help mee deze tijdlijn aan te vullen

Het lijkt alweer jaren geleden dat Rutte III viel, en nog langer geleden dat er verkiezingen waren. En ver daarvoor, toen er een ‘functie elders’ werd gezocht, leek het gedaan met Rutte. Maar de tijd vliegt in politiek Den Haag en inmiddels gaat het daar alweer over Rutte IV. En het is ook lastig, je ziet door de ophef de schandalen niet meer, en door de schandalen mis je het structurele wanbeleid.

Read more
more
Standaard

“Nederland is het rottende hart van Europa”

Er komt steeds meer kritiek op Nederland vanuit het buitenland. Onder andere vanuit Italië, waar journalist Roberto Saviano constateert dat de Nederlandse status als belastingparadijs bedrijven in staat stelt belasting en daarmee het recht in eigen land te ontduiken, maar dat tegelijkertijd criminelen er gebruik van maken.

Wat jullie tot een van de misdadigste landen ter wereld maakt, is jullie economisch systeem: jullie zijn een offshore-gebied geworden. Ja, jullie staan niet formeel op het lijstje van belastingparadijzen, maar jullie zijn het wel. […] Jullie regering is niet bij machte in te zien en uit te spreken wat jullie worden: een eiland voor crimineel, glibberig geld, een schatkist waarin geld uit belastingontduiking verdwijnt.

Nederland verrijkt zich met geld dat uit andere landen wordt weggehaald: jullie zijn geldpiraten geworden en zodoende wordt jullie land een eiland van zeerovers die hun geld verstoppen.

more
Standaard

Kabinet liegt over ruggespraak RIVM ventilatienormen

De wettelijke verlaging van de ventilatienormen werd vorig jaar november, tijdens de tweede coronagolf, in de Tweede Kamer besproken.

Om de Kamer gerust te stellen zei Blokhuis ook dat het RIVM, de belangrijkste corona-adviseur van het kabinet, zou hebben vastgesteld dat de eisen uit het Bouwbesluit qua ventilatie voldoende zijn, „ook in het licht van corona”. Daarop stemde de Kamer met de lagere eisen in.

Navraag bij het RIVM leert dat de organisatie niet door het ministerie van Volksgezondheid is gevraagd naar de ventilatienormen in de horeca te kijken.

Bron

more
Standaard

Kabinet versoepelt ventilatienormen horeca middenin pandemie

Nederland heeft volgens deskundigen op een onverantwoorde manier de ventilatieregels in de horeca versoepeld. De nieuwe normen, die zijn ingegaan op 1 juli, liggen nu ver onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van het coronavirus adviseert. Experts die NRC sprak vinden het onbegrijpelijk dat het demissionair kabinet de ventilatie-eisen middenin de coronacrisis omlaag bracht, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron is gebleken. Zelfs Horeca Nederland is het er niet mee eens.

Bron

more
Standaard

Kabinet wist vóór versoepelingen voor festivals en clubs al van knelpunten bij Testen voor Toegang

Het kabinet was vóór de versoepelingen al op de hoogte van knelpunten bij Testen voor Toegang. Al voor de de versoepelingen, werd van alle kanten gewaarschuwd voor mogelijke problemen, van fraude met QR-codes en problemen met de testcapaciteit tot het gevaar van het oprekken van de geldigheid van testbewijzen naar 40 uur, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Bron

more
Standaard

Kabinet gaat in hoger beroep tegen WOB-vonnis, tegen de zin van meerderheid Tweede Kamer

Sinds het begin van de coronacrisis bepaalt het ministerie zelf wanneer, welke documenten naar buiten komen, terwijl WOB-verzoeken eigenlijk per stuk en binnen acht weken moeten worden behandeld. Nieuwsuur spande een rechtszaak aan vanwege die werkwijze.

In die zaak besliste de rechter drie weken geleden dat het ministerie WOB-verzoeken inderdaad per stuk moet afhandelen. VWS gaat nu in hoger beroep tegen die uitspraak, ondanks dat een meerderheid van Tweede Kamer minister Hugo de Jonge opriep om naar de rechter te luisteren en niet “deelplukjes” informatie openbaar te maken.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans:

“VWS probeert de rekening voor achterstallig onderhoud weg te leggen bij de WOB-verzoekers. Het ministerie heeft die documenten nauwelijks gearchiveerd of niet zó georganiseerd dat ze die snel ter beschikking zouden kunnen stellen als dat zou moeten.”

“Welke bibliotheek zegt tegen een bezoeker als die om een boek vraagt: ‘Onmogelijk! Weet u wel hoeveel boeken we hier hebben?’ Die volumes zelf zeggen niks en vormen geen excuus.”

Bron

more
Standaard

30.000 doden, maar dat mag je van Rutte niet zeggen want “woorden kunnen kwetsen”

De Tweede Kamer kwam terug van reces om te debatteren over de rampzalige gevolgen van het te vroeg loslaten van coronamaatregelen en het advies aan jongeren om te gaan ‘Dansen met Jansen’, waardoor de besmettingen in zeer korte tijd enorm zijn opgelopen en sommige versoepelingen weer worden teruggedraaid. Sylvana Simons (BIJ1) diende een motie in waarin zij haar afkeuring uitsprak over het gevoerde coronabeleid – feitelijk het ‘gecontroleerd laten uitrazen’ van het virus en sturen op IC-opname, in plaats van indammen en sturen op besmettingen – dat tot meer dan 30.000 doden heeft geleid (en een onbekend hoog aantal mensen met long-covid). Rutte werd nogal emotioneel van deze feitelijk juiste constatering: “Woorden kunnen kwetsen”, aldus Rutte. “En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. (..) Beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt.” Rutte ontraadde de motie, geen van de andere partijen steunde de motie.

more
Standaard

Het kabinet liet zich wéér door het coronavirus verrassen

Als er één les is die het kabinet zegt geleerd te hebben van de zomer van 2020, dan is het deze: dat er niet te snel versoepeld moet worden, want dat geeft de maatschappij het gevoel dat ‘het’ voorbij is. Bovendien moet de overheid waakzaam blijven voor een opleving van het coronavirus.

Helaas, het kabinet en het RIVM lieten zich de laatste weken compleet overrompelen door de snelle verspreiding van de Deltavariant. Het kabinet wist niet goed welk effect versoepelingen op de besmettingscijfers zouden hebben. De modellen waar het besluit op gebaseerd werd, berekenden vooral eventuele ziekenhuisopnames. De daadwerkelijke stijging van het aantal besmettingen sinds de versoepelingen was volgens het RIVM „twee keer zo snel” als verwacht.

Niet voor het eerst deze crisis werd het coronavirus daardoor ernstig onderschat.

Terwijl de sluizen worden opengezet, wordt ook de dijkbewaking beperkt. De contracten met meerdere grote partijen die voor de GGD bron- en contactonderzoek uitvoeren, worden in overleg niet verlengd. Tijdelijke contracten van veel ervaren medewerkers worden eveneens opgezegd, in sommige regio’s vertrekken ook leidinggevenden. Wat resteert zijn uitgeklede teams, aangestuurd door studenten.

Bron

more
Standaard

Rutte geeft iedereen behalve zichzelf schuld van oplopende besmettingen

Tijdens een extra ingelaste persconferentie naar aanleiding van een spoedadvies van het OMT kondigen Rutte en De Jonge toch weer zwaardere coronamaatregelen aan, nadat ze eerder zo’n beetje alle maatregelen hadden losgelaten. Rutte reageerde tijdens de persconferentie geïrriteerd op kritische vragen van de pers.

Volgens het NRC: “Het lag vooral aan ondernemers die niet goed hadden gehandhaafd of aan jongeren die zich niet aan de anderhalvemeterregel hadden gehouden. Op de vraag of het kabinet te snel had versoepeld of zich had vergist, antwoordden beide bewindslieden ontkennend. „Evalueren moet je altijd na afloop doen”, had De Jonge gezegd. De versoepelingen waren „een logische stap om te zetten” geweest, zei Rutte, die een journalist even later bozig onderbrak toen die vroeg of De Jonge niet moest aftreden. Dat was „echt een overdreven vraag”, vond de premier.”

De maandag erop boden Rutte en De Jonge hun excuses aan voor de persconferentie én voor het te snel versoepelen.

more
Standaard

‘Radicale’ belofte Rutte van ‘meer openheid’ blijkt loos

Vol trots meldde Rutte in mei in een interview bij Nieuwsuur dat hij radicale ideeën had meegenomen, als antwoord op alle kritiek dat de Haagse bestuurscultuur de afgelopen jaren onder zijn leiding was verworden tot extreme controledrift. Zo kon het niet langer, vond ook hij. Radicaal bleek het allerminst, maar een concrete toezegging werd gedaan. Het kabinet beloofde meer inzicht te geven in de besluitvorming, ook door documenten die worden opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, eerder vrij te geven.

Nu, na twee maanden, is daar nog niets van gekomen. Integendeel, het lukt het kabinet zelfs niet meer om zich aan de wet te houden bij het vrijgeven van documenten, en moeten de rechter en de Tweede Kamer er aan te pas komen om de staat te dwingen.

Maar gelukkig kon het kabinet nog in hoger beroep. /s

Bron

more