2021
juli
Standaard

Kabinet versoepelt ventilatienormen horeca middenin pandemie

Nederland heeft volgens deskundigen op een onverantwoorde manier de ventilatieregels in de horeca versoepeld. De nieuwe normen, die zijn ingegaan op 1 juli, liggen nu ver onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van het coronavirus adviseert. Experts die NRC sprak vinden het onbegrijpelijk dat het demissionair kabinet de ventilatie-eisen middenin de coronacrisis omlaag bracht, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron is gebleken. Zelfs Horeca Nederland is het er niet mee eens.

Bron

more
Standaard

Kabinet wist vóór versoepelingen voor festivals en clubs al van knelpunten bij Testen voor Toegang

Het kabinet was vóór de versoepelingen al op de hoogte van knelpunten bij Testen voor Toegang. Al voor de de versoepelingen, werd van alle kanten gewaarschuwd voor mogelijke problemen, van fraude met QR-codes en problemen met de testcapaciteit tot het gevaar van het oprekken van de geldigheid van testbewijzen naar 40 uur, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Bron

more
Standaard

30.000 doden, maar dat mag je van Rutte niet zeggen want “woorden kunnen kwetsen”

De Tweede Kamer kwam terug van reces om te debatteren over de rampzalige gevolgen van het te vroeg loslaten van coronamaatregelen en het advies aan jongeren om te gaan ‘Dansen met Jansen’, waardoor de besmettingen in zeer korte tijd enorm zijn opgelopen en sommige versoepelingen weer worden teruggedraaid. Sylvana Simons (BIJ1) diende een motie in waarin zij haar afkeuring uitsprak over het gevoerde coronabeleid – feitelijk het ‘gecontroleerd laten uitrazen’ van het virus en sturen op IC-opname, in plaats van indammen en sturen op besmettingen – dat tot meer dan 30.000 doden heeft geleid (en een onbekend hoog aantal mensen met long-covid). Rutte werd nogal emotioneel van deze feitelijk juiste constatering: “Woorden kunnen kwetsen”, aldus Rutte. “En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. (..) Beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt.” Rutte ontraadde de motie, geen van de andere partijen steunde de motie.

more
Standaard

Het kabinet liet zich wéér door het coronavirus verrassen

Als er één les is die het kabinet zegt geleerd te hebben van de zomer van 2020, dan is het deze: dat er niet te snel versoepeld moet worden, want dat geeft de maatschappij het gevoel dat ‘het’ voorbij is. Bovendien moet de overheid waakzaam blijven voor een opleving van het coronavirus.

Helaas, het kabinet en het RIVM lieten zich de laatste weken compleet overrompelen door de snelle verspreiding van de Deltavariant. Het kabinet wist niet goed welk effect versoepelingen op de besmettingscijfers zouden hebben. De modellen waar het besluit op gebaseerd werd, berekenden vooral eventuele ziekenhuisopnames. De daadwerkelijke stijging van het aantal besmettingen sinds de versoepelingen was volgens het RIVM „twee keer zo snel” als verwacht.

Niet voor het eerst deze crisis werd het coronavirus daardoor ernstig onderschat.

Terwijl de sluizen worden opengezet, wordt ook de dijkbewaking beperkt. De contracten met meerdere grote partijen die voor de GGD bron- en contactonderzoek uitvoeren, worden in overleg niet verlengd. Tijdelijke contracten van veel ervaren medewerkers worden eveneens opgezegd, in sommige regio’s vertrekken ook leidinggevenden. Wat resteert zijn uitgeklede teams, aangestuurd door studenten.

Bron

more