2021
maart
Standaard

VVD wil VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen dan wel aanpassen, en andere voorstellen die de rechtsstaat verzwakken

VVD zegt in hun verkiezingsprogramma voor 2021 dat Nederland het VN-Vluchtelingenverdrag moet opzeggen dan wel aanpassen. Volgens een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten die de voorstellen van partijen toetste aan rechtsstatelijkheid, staat dat voorstel op gespannen voet met de plicht van de overheid – met of zonder VN-verdrag – om mensen in verdrukking bescherming te bieden. Overigens namen wel meer voorstellen van de VVD een loopje met de rechtsstaat: immigratie beperken door een vluchtelingenquota in te voeren, vluchtelingen te selecteren op basis van maatschappelijke inpasbaarheid, het recht op asiel op te schorten, de Nederlandse grenzen sluiten, hoger beroep in asielzaken afschaffen; het levenslang in de gaten houden van jihadisten, intrekken van hun Nederlanderschap; het openbaar maken van zwarte lijsten van fraudeurs; en het makkelijker opheffen van het verschoningsrecht van advocaten.

more