2023
februari
Standaard

Rechtbank: wachttijd gezinshereniging in strijd met mensenrechten

“De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind.” (rechtspraak.nl)

more