Het kabinet liet zich wéér door het coronavirus verrassen

Als er één les is die het kabinet zegt geleerd te hebben van de zomer van 2020, dan is het deze: dat er niet te snel versoepeld moet worden, want dat geeft de maatschappij het gevoel dat ‘het’ voorbij is. Bovendien moet de overheid waakzaam blijven voor een opleving van het coronavirus.

Helaas, het kabinet en het RIVM lieten zich de laatste weken compleet overrompelen door de snelle verspreiding van de Deltavariant. Het kabinet wist niet goed welk effect versoepelingen op de besmettingscijfers zouden hebben. De modellen waar het besluit op gebaseerd werd, berekenden vooral eventuele ziekenhuisopnames. De daadwerkelijke stijging van het aantal besmettingen sinds de versoepelingen was volgens het RIVM „twee keer zo snel” als verwacht.

Niet voor het eerst deze crisis werd het coronavirus daardoor ernstig onderschat.

Terwijl de sluizen worden opengezet, wordt ook de dijkbewaking beperkt. De contracten met meerdere grote partijen die voor de GGD bron- en contactonderzoek uitvoeren, worden in overleg niet verlengd. Tijdelijke contracten van veel ervaren medewerkers worden eveneens opgezegd, in sommige regio’s vertrekken ook leidinggevenden. Wat resteert zijn uitgeklede teams, aangestuurd door studenten.

Bron

Comments are closed.