VVD-verkiezingsprogramma: rechters mogen niet meer toetsen aan internationale verdragen

Vermoedelijk waren ze bij de VVD niet blij met de Urgenda-uitspraak, want in hun verkiezingsprogramma van 2021 doet de partij voorstellen die gericht zijn op het beperken van de rol van de rechter en de doorwerking van het Europees recht en VN-verdragen. Dus de VVD wil best verdragen ondertekenen, maar wil er niet aan gehouden worden. Kennelijk wil de VVD de verdragen met de voeten treden, vroeg iemand zich af.

Comments are closed.