Kabinet Rutte-III voert nog steeds klimaatvonnis niet uit

Klimaatorganisatie Urgenda spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat vanwege het gevoerde klimaatbeleid. In 2018 stelde de rechter in hoger beroep Urgenda in het gelijk in de klimaatzaak, nadat de eerste rechter dit al in 2015 had gedaan. De uitstoot van broeikasgassen is niet teruggebracht en stijgt in 2021 weer, wat strijdig is met het vonnis. Urgenda eist daarom nu een dwangsom. Bron

Comments are closed.