Teeven: rechtsbescherming afbreken als alternatief van minimumstraffen

Omdat de VVD de gewenste minimumstraffen niet kreeg toen het in 2012 met de PvdA ging regeren, verzon VVD’er Fred Teeven een list. Geen minimumstraffen? Dan maar de rechtstaat afbreken.

‘Verdere verstrenging van het strafrecht zat er op dat moment niet meer in. Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’

In hetzelfde interview laat Teeven ook zien totaal ongeschikt te zijn om in een rechtstaat te functioneren. In reactie op de constatering dat ander nieuw beleid van hem tot veel meer toegekende schadeclaims leidde wegens onterechte vrijheidsberoving:

‘Elke dag dat we zo’n verdachte te pakken hebben kan ook een voordeel zijn. En het is ook zo dat als iemand wordt vrijgesproken, dat nog niet wil zeggen dat hij het niet heeft gedaan.’

Bron

Comments are closed.