In de jacht op toeslagenfraudeurs discrimineerde de Belastingdienst op nationaliteit

Onder verantwoordelijkheid van Rutte maakte de Belastingdienst jarenlacht jacht op vermeende fraudeurs en discrimineerde daarbij op nationaliteit. “Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend”, concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek. “Deze verwerkingen waren onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk – zware overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),” aldus de AP. Maar voorlopig hangt de Belastingdienst geen sanctie boven het hoofd, want de AP heeft geen mankracht om een sanctie te formuleren. Handig, zo je eigen toezichtsorganen ondermijnen.

Comments are closed.