Search Results
Standaard

Sociaal advocaten: Mooie woorden, maar geen daden

De sociale advocatuur kampt al jaren met een leegloop. Het plannetje van Teeven om de rechtsbescherming af te breken werpt z’n vruchten af. Jammer dat het dingen als de toeslagenaffaire mede mogelijk maakte, maar soit. Je moet wat over hebben voor… ja, voor wat eigenlijk?

Ondertussen wordt de sociale advocatuur steeds verder uitgekleed, met een leegloop tot gevolg. Na een aangenomen motie in de Tweede Kamer belooft Rutte meer geld en een structurele oplossing.

Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland:

“Het zijn mooie woorden en al jaren wordt aangedrongen op meer investeringen, maar we zien het niet. Integendeel: er dreigt een algemene korting van 10 procent.”

Zullen we dit dan maar de Teeven-doctrine noemen?

Bron

more
more
Standaard

Kabinet Rutte-III voert nog steeds klimaatvonnis niet uit

Klimaatorganisatie Urgenda spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat vanwege het gevoerde klimaatbeleid. In 2018 stelde de rechter in hoger beroep Urgenda in het gelijk in de klimaatzaak, nadat de eerste rechter dit al in 2015 had gedaan. De uitstoot van broeikasgassen is niet teruggebracht en stijgt in 2021 weer, wat strijdig is met het vonnis. Urgenda eist daarom nu een dwangsom. Bron

more